Mary Cassatt
Mary Cassatt's Oil Paintings
Mary Cassatt Museum
May 22, 1844 - June 14, 1926. Was an American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Mary Cassatt.org, welcome & enjoy!
Mary Cassatt.org
 

PIOLA, Domenico
Daedalus and Icarus
1670s Oil on canvas, 136 x 111 cm
ID: 32459

PIOLA, Domenico Daedalus and Icarus
Go Back!PIOLA, Domenico Daedalus and Icarus


Go Back!


 

PIOLA, Domenico

Italian Baroque Era Painter, 1627-1703 was a Genoese painter of the Baroque period. His family studio was highly prolific. He apprenticed with his family, including his elder brother, Pellegro Piola, as well as with Domenico Fiasella. Other members of the Piola family, who were artists included Domenico's brother, Giovanni Andrea and his three sons Paolo Gerolamo, Anton Maria, and Giovanni Battista; his two sons-in-law, Gregorio de Ferrari and Domenico Parodi; and his brother-in-law Stefano Camogli. The large family studio, called Casa Piola excelled in both quadratura fresco decoration and canvases. Generations of artists, down to the 20th century, descended from the line of Piola-De Ferrari, including Giovanni Maria De Simoni, who died in 1913 in the original residence of Domenico's family. Domenico was also a well-known printmaker and draughtsman.   Related Paintings of PIOLA, Domenico :. | Mater Dolorosa | Christ-s baptism | Portrait of a Woman gg | Reflections on the Thames Westminster | Alfred Chauchard |
Related Artists:
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .
LONGHI, Alessandro
Italian painter, Venetian school (b. 1733, Venezia, d. 1813, Venezia). Painter, engraver and writer, son of (1) Pietro Longhi. He must have received his first artistic training from his father, although the only evidence of this is the similarity of their styles. He was apprenticed to Giuseppe Nogari, one of the better Venetian portrait painters of the first half of the eighteenth century, and his earliest works are bust-length, mostly life-size portraits in Nogari's style. He first exhibited in 1757 and by 1758 must have been considered a reasonably established artist,
Benedito Calixto
(14 October 1853 -- 31 May 1927) was a Brazilian painter. His works usually depicted figures from Brazil and Brazilian culture, including a famous portrait of the bandeirante Domingos Jorge Velho in 1923, and scenes from the coastline of São Paulo. Unlike many artists of the time, Calixto's patron was an individual other than the state, who were "the most dependable source of patronage."


Mary Cassatt
All the Mary Cassatt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved